Rodičovské stretnutie

22.08.2011 08:17

Vážení rodičia,

v sobotu 27.8.2011 sa uskutoční stretnutie rodičov počas večerného tréningu.

Téma rozhovoru bude víkendové sústredenie na Rudne, ktoré bude 9.-11. septembra 2011. Porozmýšlajte o možnostiach zábavy pre chlapcov a tiež o forme odmeňovania víťazov v súťažiach, či už v podobe sladkostí, alebo vecných cien (napr. reklamné predmety). Každý návrh je vítaný. Verím, že sa počas plodnej diskusie dohodneme :).