Termín odovzdávania výstroje

05.04.2012 23:33

Hokejová výstroj sa bude odovzdávať 12.4.2012 od 17:00 do 18:30 v sklade pána Stovičku.